Сова:
http://s55.radikal.ru/i149/0811/a0/8d3e8c52ad19.jpg
Леся:
http://i036.radikal.ru/0811/43/cbcc255b4673.jpg
ТАШЭ:
http://s60.radikal.ru/i169/0811/0e/880025e9cf22.jpg
ЮКЛЯ:
http://s48.radikal.ru/i119/0811/dc/9cb8472be7ca.jpg